Registračné podmienky

Pravidlá pre registráciu užívateľov portálu garnize-eshop.sk

Prevádzkovateľom portálu dizajn-shop.sk je spoločnosť 1st UNISPO, s.r.o.
Účastník je povinný pri registrácii oznamovať údaje pravdivo a úplne.

Spoločnosť 1st UNISPO, s.r.o.. si vyhradzuje právo neregistrovať užívateľa, ktorý nespĺňa tieto registračné podmienky. Na základe registrácie je užívateľovi vytvorený účet a na zadanú emailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje. Poskytnutím údajov k registrácii užívateľ súhlasí s tým, aby ich 1st UNISPO, s.r.o v zmysle § 4 písm. e) zákona č 101/2000 Zb., spracovávala, a to za účelom ich interného využitia.